Strona główna > Lokaty bankowe - przewodnik > Lokaty bankowe i ich specyfika

Lokaty bankowe cieszą się obecnie dużą popularnością, nic więc dziwnego, że zainteresowanie nimi wykazują nawet te osoby, które zwykle są nastawione sceptycznie do produktów bankowych i mają wątpliwości, co do ich rzeczywistej opłacalności.

Lokata - co to jest?

Sama lokata jest umową zawartą pomiędzy bankiem i osobą zainteresowaną ze skorzystania z tego mechanizmu. Bank deklaruje w niej, że zwróci swojemu klientowi powierzoną mu kwotę wraz z należnymi mu odsetkami, w zamian jednak zyska prawo do obracania nią przez czas zawarty w umowie.

Lokata staje się dzięki temu prostym sposobem na zaoszczędzenie środków finansowych, choć nie jest to jedyny argument przemawiający do osób zainteresowanych tego rodzaju rozwiązaniem. Tym, co sprawia, że o lokatach myślą nawet te osoby, które do tej pory nie oszczędzały pieniędzy korzystając z ofert banków, jest przede wszystkim to, że zysk na lokacie jest możliwy do osiągnięcia nawet pomimo tego, że nie zdecydowaliśmy się na zbyt duży początkowy nakład finansowy. Nie musimy też obawiać się o nasze zyski.

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat nie zmienia się w czasie, już w momencie podpisywania umowy w banku możemy więc oszacować zysk, jaki nam ona przyniesie. Lokaty bankowe są też produktami bezpiecznymi. Nawet w przypadku bankructwa banku, któremu zaufaliśmy, możemy więc mieć pewność, że nie utraciliśmy środków, jakie mu przekazaliśmy. Nikt nie powinien też obawiać się skomplikowanych procedur, jakie miałyby wiązać się z samym założeniem lokaty.

Dziś możemy zdecydować się na taki krok nawet samodzielnie i to bez konieczności odwiedzania siedziby banku, jeśli nie mamy na to ochoty. Lokata to zresztą produkt stosunkowo prosty, co również jest argumentem przemawiającym za skorzystaniem z niej. Jeśli chcemy mnożyć pieniądze za jej pośrednictwem, nikt nie oczekuje od nas znajomości bieżącej sytuacji rynkowej, nie musimy przy tym wiedzieć o tym, jakie zmiany zachodzą tak w kraju, jak i na świecie.

Powyższy opis może pozwalać nam sądzić, że lokaty bankowe są wolne od jakichkolwiek wad, w rzeczywistości jednak nasza sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Owszem, zysk jest pewny, nie jest on jednak przesadnie spektakularny, a do tego musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od oszczędności. Również zerwanie lokaty przed czasem wiąże się z koniecznością utraty zebranych już odsetek.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz