Strona główna > Wybieramy lokatę > Która lokata bankowa będzie najlepsza?

Lokaty są pozornie bardzo prostym produktem bankowym, ale w rzeczywistości wybranie odpowiedniej z nich może nastręczać sporych problemów i nieporozumień. Związane jest to przede wszystkim z tym, że takie samo oprocentowanie dwóch lokat może skutkować uzyskaniem zupełnie innych wyników finansowych na koniec okresu lokaty ze względu na różnice w innych warunkach umowy. Oprocentowanie jest oczywiście bardzo ważne, ale nie można zapominać o takich kwestiach, jak sposób naliczania odsetek, objętą nimi kwotę czy nawet kwestie szeroko związane z ogólnie rozumianym rynkiem finansowym.

Okres trwania lokaty

Ogólna zasada mówi, że im dłuższy jest czas lokaty, tym większe oprocentowanie dostaniemy od banku. Zyski z lokat trzymiesięcznych są proporcjonalnie nawet o połowę mniejsze niż z lokat rocznych. Bywa z tym w praktyce oczywiście bardzo różnie, ale ogólne zasady są zawsze takie same. W przypadku lokat długoterminowych bank zazwyczaj będzie jednak oczekiwał, że zwiążemy się z nim także na inne sposoby, na przykład poprzez rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Zmienne oprocentowanie

Zawsze oprocentowanie to najważniejszy czynnik w przypadku lokaty, ale oprocentowanie może być skonstruowane na różne sposoby. Najogólniej rzecz biorąc, oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się i od początku mamy pewność, ile pieniędzy dostaniemy na koniec naszej umowy. Oprocentowanie zmienne jest z kolei zależne od sytuacji makroekonomicznej, a konkretnie od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jeśli w czasie trwania umowy lokaty oprocentowanie zostanie podniesione, zyskamy na tym, ale równie prawdopodobne jest, że stopy Banku zostaną obcięte, co odbije się także na naszym oprocentowaniu. Z punktu widzenia klienta detalicznego najważniejsza jest tak zwana referencyjna stopa procentowa i to jej wahania należy śledzić.

Wszystkiego dowiemy się z rynku

Kwestie techniczne interesują nas mniej niż to, jakie będą nasze realne zyski. Dlatego musimy się zastanowić, które z tych rozwiązań będzie lepsze. Zakładając, że nic się nie zmieni, lepszym rozwiązaniem jest zazwyczaj korzystanie z ofert lokat o oprocentowaniu zmiennym, ponieważ ich wyjściowe oprocentowanie najczęściej jest wyższe. W obecnej chwili, na moment pisania tekstu, polskie stopy procentowe wydają się bardzo niskie, ale i tak są stosunkowo wysokie w porównaniu ze stopami procentowymi w innych krajach europejskich i jeśli w najbliższym czasie nastąpi jakiś ruch w tej kwestii, będzie to ruch do dołu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz